Home /Suite Server

Suite Server

Suite Server

Katılımcı Portalı

Geçiş kontrolü, akreditasyon, biletleme, raporlama gibi hareketlerin yönetildiği ve tüm verilerin saklandığı sunucu yazılımıdır.

Kayıt sistemi Farklı kayıt tipleri yapısı ile istenilen tipler oluşturulabilir, bunlara farklı geçiş kuralları tanımlanabilir ve takip edilebilir. Bu sayede üye, ziyaretçi, personel vb tüm kayıtlar aynı ortamda farklı özellikler içerecek şekilde takip edilebilir.

Opsiyonel olarak kayıtlara sistem özelliklerinden istifade edebilmeleri için parola tanımlanabilir.

Her kayıt için istenen sayıda görsel (ör: vesikalık, kartvizit, geçiş kamera kaydı vb) saklanabilir.
Geçiş kontrol sistemi Bölge (zone) ve kapı (gate) tanımları, detaylı yetkilendirme (geçiş sayısı, zaman aralığı, tekrar eden zaman aralıkları), kart ilk ve son kullanım tarihleri, aynı kayıt için farklı geçiş araçları tanımlama imkanı (proximity, biyometrik, QR, dijital, mobil), global anti-passback (tanımlı bölgeler içinde çıkış yapmadan tekrar girememe), şifreli geçiş, rota bağlı geçiş, refakatli geçiş.
Anti-fraud Kart sahteciliğini engellemek için Event Gates kartlarında kayıt bilgileri kriptolu olarak saklanır.
Entegre anket sistemi Kullanıcı tanımlı alanlar için komplex yapıda anketler oluşturulabilir. Soru tipleri çoktan seçmeli, çoklu seçmeli ya da serbest metin tipinde, zorunlu ya da opsiyonel olarak tanımlanabilir.
Güvenlik Kullanıcı adı ve parola ile oturum açma. Kullanıcıların kendi parolalarını resetlemeleri için self servis yönetim portalı. Tüm güvenlik işlemlerinde log kaydı tutulur.
Çoklu dil desteği Sistem veri ve üst veri (metadata) seviyesinde tamamen çoklu dil destekli olup, standart ingilizce ve türkçe desteği ile sunulmaktadır.
Raporlama Tarayıcı tabanlı portal üzerinden esnek raporlama arabirimi. Tüm raporların xls ve pdf gibi dış ortamlara aktarımı ya da kopyalanması mümkündür.
Loglama Sistem üzerinde yapılan tüm işlemler, işlemi talep eden kullanıcının saptanmasına imkan verecek şekilde, takip edilebilir olarak loglanır.
Sistem mimarisi Veri katmanı: İlişkisel veritabanı
Orta katman: RESTful web servisleri
Kullanıcı paneli: Web uygulaması (Portal)
Yönetim paneli: Windows uygulaması (EGMT)