Destacker safety

Destacker arms are subject to damage when forklifts lift empty pallets with destacker arms not fully removed from the pallet. This solution monitors both destacker arms and heads and warns forklift operators if they are not fully removed.

Read More

Yüksek raflı ambarlarda riskler: Rafa Geçme

Normal çalışma şartlarında operatörün aracını terk ederek rafa geçmesi beklenmemektedir ancak palet barkodunun diğer tarafta kalması gibi basit bir sebep dahi bu ihlale yol açar. Operatörün araçtan ayrılarak özellikle de paraşüt kemer gibi bir koruma olmadan yüksekte serbest dolaşması büyük bir risk oluşturacaktır.

Bu aşamada durumun tespiti neticesinde personelin sesli/ışıklı alarm ile uyarılması ve ihlalin şahit görüntülerle kayıt altına alınacak olması operatörü bu riski almak yerine doğru yöntemi takip etmeye motive eder.

(Not: Demo video kontrollü ortamda riskin gösterimi için, gerekli önlemler alınarak çekilmiştir.)

Read More

Risk: İki operatör

Yüksek raflı koridorlarda çalışan sipariş toplayıcı (order picker) gibi araçlar raflara hemen hemen bitişik çalışmaktadır. Bu sebeple bu tarz araçlarda güvenlik önlemi olarak çift el kumanda bulunmaktadır. Operatör aracı ancak iki eliyle birden komuta edebilir, böylede araçtan sarkan uzuvların rafa sıkıştırması engellenmiş olur. Ancak araca ikinci bir operatörün binmesini engelleyecek bir önlem bulunmamaktadır.

Bu noktada devreye giren Event Gates Visor araçtaki 2. operatörü saptar ve sesli/ışıklı alarm ile kullanıcıları uyarır. Şahit görüntülerle  ihlal kayıt altına alınır.

 

Read More

Risk: güvensiz koridor

Araç ve yayaların birlikte çalışması sırasında en sık karşılaşılan kazalar çarpma ve sıkıştırmadan kaynaklansa da yüksek raflı koridorlarda bir risk daha bulunmaktadır: istifleme araçları çalışırken koridorun diğer köşesinden de bir malzemenin düşmesine yol açabilir. Bu sebeple yüksek raflı ambarlarda sipariş toplayıcı (order picker) gibi bir araç çalışırken ikinci bir personelin raf arasında bulunmaması gerekmektedir.

Bu ihlalin kontrolü mesafeye dayalı alan tarayıcı gibi önlemlerle gerçekleştirilemez, çünkü araç bir uçtayken yaya diğer uçta olabilir. Risk araca yakın mesafede gerçekleşmek zorunda değildir. Event Gates Visor Lojistik Alan Emniyeti çözümü koridoru iki kamera ile iki uçtan izler ve yaya aracın arkasında kalsa dahi tespit ederek alarmı devreye sokar.

Read More

Risks in high-bay warehouses: working without a helmet

One of the major risks in high-bay warehouses is material falling from a height. The most likely risk is that a relatively light material, perhaps a few hundred grams of bolt, will fall off the shelf. However, if the bolt falling from a height of 10 meters hits the employee’s head, it can cause serious injury, unless the employee is wearing a hard helmet.

Thanks to the Event Gates Visor PPE control feature, if employees without a helmet enter the restricted area, the alarm activates and warns the employee with sound and light. In addition, recording the violation makes an important contribution to the discipline of PPE.

Read More

Yüksek Raflı Ambar Emniyet Çözümü

Endüstride yaygın olarak kullanılan yüksek raflı ambarlarda standart araç – yaya yakınlaşmasının ötesinde riskler mevcuttur. Event Gates Visor Lojistik Alan Emniyeti çözümü ile gerçekleştirilen yüksek raflı ambar güvenlik sistemi bu ambarlar için ileri seviye güvenlik önlemleri sunar.

Yüksek raflı ambar emniyeti çözümü aşağıdaki riskleri tespit eder:

  • Tüm koridorda araç – yaya birlikte bulunması
  • Baret kullanımı
  • Araç içinde 2 operatör
  • Palet üstünde yükselme
  • Araçtan rafa geçme
  • Rafa tırmanma
Read More