Risk: Rafa Geçme

Normal çalışma şartlarında operatörün aracını terk ederek rafa geçmesi beklenmemektedir ancak palet barkodunun diğer tarafta kalması gibi basit bir sebep dahi bu ihlale yol açar. Operatörün araçtan ayrılarak özellikle de paraşüt kemer gibi bir koruma olmadan yüksekte serbest dolaşması büyük bir risk oluşturacaktır.

Bu aşamada durumun tespiti neticesinde personelin sesli/ışıklı alarm ile uyarılması ve ihlalin şahit görüntülerle kayıt altına alınacak olması operatörü bu riski almak yerine doğru yöntemi takip etmeye motive eder.

(Not: Demo video kontrollü ortamda riskin gösterimi için, gerekli önlemler alınarak çekilmiştir.)