TANDEM PRESS
Safety AI
Tandem Press Safety AI

Geniş tablalı tandem preslerde standart gereği kullanılan iki ışık perdeleri arasında kör nokta riski meydana gelebilir. Event Gates Tandem Press Safety AI, özgün yapay zekası sayesinde üretimi yavaşlatmadan ve kalıp değişiminde ayar gerektirmeden en ileri seviye güvenliği sağlar.

Risk Değerlendirmesi

Geniş Tablalı Presler

Geniş tablalı preslerde, üçüncü bir operatör kalıba ya da parçaya müdahale ederken, ışık perdelerinin arasında kör noktada kaldığı sırada, pres operatörlerinin çift el butonları ile presi resetleyip
çalıştırması, telafisi mümkün olmayan kazalara yol açabilir.

Kalıp Arkası Kör Nokta

Işık perdelerinde olduğu gibi, büyük kalıpların arkasında da ortaya çıkabilecek olası kör noktalar operasyon sırasında kalıba ya da parçaya müdahale etmesi beklenen operatörler için risk oluşturur. İki
yandan bakan 2 kamera kullanımında kalıbın büyüklüğünün meydana getirdiği risk çözülmüş olur.

Sistem Özellikleri

Yüksek Hızlı Tepki Süresi

Dakikada 4-5 baskı yapan manuel tandem preste çevrim zamanına eklenecek 1 saniye vardiyada 40 dakikalık bir gecikmeye yol açar. Event Gates’in neredeyse elektronik bir çözüm hızıyla çalışan yapay zekası saniye altı tepki süresi ile normal üretim sürecine etki yapmadan ileri seviye güvenlik sunar.

Ayar Gerektirmez

Sistem, tanımlı alanda yapay zeka ile insan tespiti yaptığı için kalıp değişimlerinde tekrar ayar yapma ihtiyacı yoktur. Tüm kalıplarda, ilk devreye alma sırasında yapılan ayar ile çalışır. Büyük kalıplarda emniyet için karşılıklı iki kamera kullanımı önerilmektedir.

MESS

İş Güvenliğinin Yıldızları

2021 Dijital İSG Kategorisi

Use Cases

Manual Tandem Presler

Geniş tablalı presler için en güvenli çözüm

Manuel tandem pres işlemleri, özellikle pres tablası, operatörün ışık perdelerini kesmeden presin içine sığabileceği kadar büyük olduğunda önemli güvenlik riskleri oluşturur. Bu gibi durumlarda tüm güvenlik önlemleri, operatörlerin başlatma düğmesine basmamasına bağlıdır. Event Gates Tandem Press Safety AI, büyük tablalı presler için kör nokta bırakmayan gelişmiş güvenlik sunar.

Manuel tandem pres işleminin bir başka yönü de hızdır. İki ya da daha çok operatörle çalışan  bir tandem presin dakikada dört ila beş vuruş hızında çalışması durumunda, bu operasyona güvenlik için eklenecek bir saniye, tüm süreci %6 ila %8 oranında yavaşlatacak ve vardiyaya yaklaşık 40 dakika ekleyecektir. Yüksek hızlı tepki süresiyle Tandem Press Safety AI, çevrim süresini etkilemeden gelişmiş güvenlik önlemleri sunar.

Transfer Pres Emniyet Sistemi

Kazaya yol açan operatör hatalarını önleyin

Transfer preslerinin tamamen kapalı gövdeleri nedeniyle güvenli olduğu kabul edilir ancak dikkate alınması gereken büyük bir risk vardır: sistem, ışık perdelerine değmediği durumda presin içinde hala bir operatör varken başlatılabilir. Böyle bir durumda hurda delikleri açılırken gövde kepenkleri kapanacaktır. Bu ani hareket, içerideki operatörün paniğe kapılmasına ve dengesini kaybetmesine ve neticede hurda deliğine düşmesine neden olabilir.

Transfer preslerde Event Gates Safety AI kullanıldığında sistem, pres hücresinde birisinin bulunması durumunda resetlemenin önüne geçer. Özel olarak oluşturulmuş kişi algılama algoritmaları sayesinde Safety AI, içeride biri olduğu sürece perdelerin kapatılması ve hurda deliklerinin açılması da dahil olmak üzere transfer presinin başlatılmasınına izin vermez.

Robotlu Tandem Pres Hatları

Robotik tandem hatlar için en güvenli çözüm

Robotik tandem hücreler, ışık perdeleri ve alan tarayıcıları gibi geleneksel güvenlik önlemleriyle korunması zor, oldukça karmaşık yapılardır. Hattı sıfırlarken hücrenin içinde kimsenin olmadığından emin olmanız gerekir. Ya da yapay zekası sayesinde kişileri ayırt edebildiği için çalışırken bile tüm hattı izleyebilen Event Gates Tandem Press Safety AI’a güvenebilirsiniz. Safety AI insanları diğer hareketli nesnelerden ayırt edebilir ve hücrenin içinde bir kişiyi gördüğü anda hattı derhal durdurabilir.

Güvenli ve verimli bir çalışma için, her zaman açık olan, harekete karşı bağışık olduğu için çalıştırma sırasında kapatılması gerekmeyen, ancak aynı zamanda kişileri robot kollarından net ayırt edebilecek bir çözüme ihtiyacınız var. Robotik tandem preslerde kullanılmak üzere özel eğitilmiş derin öğrenme yapay zeka modeli Event Gates Safety AI, ihtiyacınız olan güveniği sağlar.

Scroll to Top